Grzyby i grzybki     -     Fungi: large, small and smaller ones

Właściwie to grzyby fotografowałem od kiedy pamiętam, czyli od czasów Smieny i Zenitha (czyli prawie 25 lat temu). Ot, takie pstrykanie od przypadku do przypadku, jak pewnie czyni to większość amatorów fotografii przyrodniczej. Bo grzyby takie ładne i fotogeniczne. Potem, po zakupie pierwszego aparatu cyfrowego liczba zdjęć - w tym grzybów - oczywiście silnie wzrosła, ale moje podejście do fotografowania grzybów zmieniło się zupełnie od czasu, gdy Ania zawodowo zaczęła się mocno interesować grzybami. I tak, od już około 6 lat aparat towarzyszy nam prawie zawsze podczas wspólnych spacerów oraz wycieczek bliższych i dalszych. Podczas nich to Ania wskazuje, co warto sfotografować, czego jeszcze w zbiorach nie mamy, albo mamy, ale warto to poprawić. W miarę kolejnych wycieczek liczba zdjęć wzrosła znacznie, wobec czego uznaliśmy, że warto je już uporządkować i zamieścić w internecie. Tym bardziej, że chyba nadszedł dobry czas dla grzybów, które w końcu "zasłużenie" wychodzą z cienia roślin. Przykładem tego jest np. już spotykane sformułowanie - "flora, fauna i funga", czyli rośliny, zwierzęta i grzyby, zamiast dotychczasowego "flora i fauna". Mamy nadzieję, że zdjęcia zamieszczone w naszym "atlasie" chociaż trochę uzupełnią zasoby zdjęć grzybów występujących w Polsce, zgrupowane w świetnych i uznanych już serwisach i stronach internetowych.  Biorąc pod uwagę wspomnianą już wyżej rolę Ani oraz, że dba ona o poprawność merytoryczną informacji tutaj zawartych, można powiedzieć, że chociaż ustawienie statywu i naciśnięcie spustu migawki należy do mnie, to autorami tej galerii jesteśmy my oboje.

I liked to photograph fungi as early as I can recall, but the number of pictures started to increase markedly when Ania begun to study these organisms professionally and when we bought first digital camera (in 2004-2005). The webside presents a set of pictures, which is a result of our trips and travels to different places in Poland. Most fungi was found by Ania who also always suggests or decides which details should be taken. Thus there are two gallery's authors: Ania (finds and identificates species) and I (as a photographer). We hope to complete the numerous excellent galleries which can be found in the Internet.

Anna i Krzysztof Kujawowie